Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


 Số lượt truy cập
Hôm nay 83
Hôm qua 313
Tuần này 1918
Tháng này 4535
Tất cả 8362452
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thursday, 12/03/2009
Mẫu giấy xin phép nghỉ công tácCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY XIN PHÉP
K ính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường THPT Lang Chánh
Tên tôi là:.................................................................................................................
Thuộc tổ: .............................................................................................................................................................
Nhiệm vụ công tác:.............................................................................................................................................
Xin phép được nghỉ số ngày là:.................ngày. Lí do xin nghỉ như sau:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Những công việc cần phải bố trí làm thay:
1. Công tác kiêm nhiệm:
Nội dung công việc: ..........................................................................................................................................
Hướng đề xuất giải quyết: ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Công tác giảng dạy:
Thứ
Ngày, tháng
Tiết
Lớp
Môn
Tiết phải t/h theo PPCT
TTCM bố trớ
 người dạy thay
Đề xuất giải quyết đối với những tiết không bố trí được
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
              Nếu được sự đồng ý, tôi xin hứa sẽ trả phép đúng thời hạn. Xin chân thành cảm ơn!
Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG
(Xác nhận và chịu trách nhiệm giải quyết)
Lang Chánh, ngày........tháng....năm.......
NGƯỜI XIN PHÉP
 
 
 
 
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Ý kiến:
 
 
 
 
Chuyển đến:
 Các tin khác:
 Mẫu đơn xin chuyển trường (12/03/09)
 Qui định hồ sơ xin học lại (09/03/09)
 Qui định đăng tải thông tin trên Website nhà trường (08/03/09)